Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim Çocuk Giyim
Çocuk Giyim
baby

NIPT (Non İnvaziy Prenatal Test) nedir?

NIPT (Non İnvaziy Prenatal Test) basitçe anne kanında dolaşan bebeğe ait genetik materyalin incelenmesi esasına dayanır.

Bebeğe ait genetik materyal içeren plasenta hücreleri yaşam döngülerini tamamladıktan sonra parçalanırken bebeğe ait DNA da annenin kan dolaşımına karışır. Bu hücre dışı serbest DNA gebeliğin 4. haftasında bile mevcutken, ilerleyen gebelik haftalarıyla birlikte anne kanındaki miktarı da artar ve saptanabilir hale gelir.

Anne adayının kan dolaşımındaki cffDNA (cell free fetal DNA- serbest fetal DNA)’ların %80’den fazlası anneye aittir. Gebeliğin 11-13. haftalarında bebeğe ait serbest fetal DNA oranı %10 civarında iken ilerleyen gebelik haftası ile birlikte bu oran da artar ve %3-20 arasında değişir. İşte NIPT (Non İnvasive Prenatal Test)’lerin hedefi bu bebeğe ait serbest fetal DNA’lardır.

Serbest fetal DNA’nın tanımlanmasından sonra bilim insanları kromozom bozukluğu açısından yüksek risk grubundaki gebelerde kullanılabilecek testler geliştirerek Down Sendromunun saptanmasında kullanılabilecek ticari testler piyasaya sürmüşlerdir. Günümüzde benzer testler geliştiren ve değişik isimler altında piyasaya sunan firmalar vardır. Bu testler yüksek kurulum maliyeti nedeniyle, özel transport koşullarında, yurt dışına anlaşmalı genetik laboratuvarlara gönderilmektedir.

NİPT ile hangi kromozom anomalilerin tespitinde kullanılır?

NİPT’ler genel olarak en sık görülen kromozom bozuklukları olan Trizomi 21 (Down sendromu), Trizomi 18 (Edward Sendromu) ve Trizomi 13 (Patau Sendromu) taramasında kullanılır. Testlerin en başarılı olduğu hastalıklar Down ve Edward Sendromlarıdır ve bu bebeklerin %99.5’inden fazlasını saptayabilmektedir.

NIPT’in riskleri var mıdır?

NİPT annenin kolunda alınan kan örneğinde yapılan bir test olduğundan anne ve bebek açısından hiç bir risk içermez.

NIPT testine alternatif testler var mıdır?

Gebeliğin belirli dönemlerinde yapılan ikili test, üçlü test, dörtlü test, entegre test gibi testler, amniyosentez ve koriyon villus biopsisi NIPT testlere alternatif testlerdir. Koriyon villus biopsisi ve amniyosentez invaziv girişimler olduğundan %1-2 oranında gebeliğin düşük ile sonuçlanma olasılığı vardır. Bu nedenle NIPT testler bu riskleri ortadan kaldırır.

NIPT testi hangi durumlarda önerilir?
  • Anne yaşı 35 ve üzerindeyse,
  • Kromozomal anomali açısından ultrason bulguları varlığında aile koriyon villus biopsisi ya da amniyosentez gibi invazif bir girişim istemiyorsa,
  • Geçmişte Trizomi 21 veya 18 olan bebek öyküsü varsa,
  • İkili test ya da üçlü test gibi geleneksel tarama testlerinde yüksek risk saptanmışsa,
  • Ailede Trizomi 21 veya 18 olan bebek öyküsü varsa NIPT test önerilir.

Lütfen ,, Yazıyı paylaşın !
error

Platformumuzu Beğendiyseniz, Lütfen Paylaşın!!!